window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-166093807-1', { 'anonymize_ip': true });
11 april 2024

Werkgever aansprakelijk voor gevaarlijk rijgedrag

In 2023 is het aantal verkeersongevallen zonder letsel met 4 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze stijging wordt grotendeels toegeschreven aan de toenemende verkeersdrukte. Steeds vaker worden bestuurders van het voertuig aansprakelijk gesteld voor gevaarlijk rijgedrag.

Wat valt onder gevaarlijk rijgedrag?

Gevaarlijk rijgedrag omvat diverse overtredingen, zoals telefoongebruik tijdens het rijden, het afsnijden van bochten, bumperkleven, rijden tegen de verkeersrichting in, het negeren van verkeerstekens en het rijden onder invloed van alcohol, drugs en/of lachgas. Deze gedragingen leiden tot een toenemend aantal gevallen van gevaarlijk, risicovol en agressief rijgedrag.

Aansprakelijk gesteld door de rechter

Als een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval, kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als blijkt dat er gevaarlijk, risicovol of agressief rijgedrag is vertoond. Rechters houden hier steeds meer rekening mee, vooral wanneer er overtuigend bewijs beschikbaar is. Het bedrijf draagt de verantwoordelijkheid voor de acties van zijn werknemers, zoals het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden of het overtreden van verkeersregels.

Preventie

Als werkgever doe je er goed aan om je werknemers te wijzen op de risico’s van roekeloos rijgedrag. In veel gevallen biedt de verzekering hiervoor geen dekking als blijkt dat er roekeloos rijgedrag is vertoond. Informeer je werknemers erover. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen.

Wil u meer hierover weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

📞 023 – 520 20 10
📧 reactie@tlnverzekeringen.nl

Het laatste nieuws

2024-05-06T08:06:32+00:00