Verzuimverzekering

De Verzuimverzekering van TLN Verzekeringen

Jouw voordelen

  • Je hebt een vast contactpersoon en je kunt 24/7 in het systeem zien
    hoe je verzuim er voor staat.

  • Vanaf dag 1 na ziekmelding wordt verzuim gelijk opgepakt.

  • Het verzuimpakket wordt geheel afgestemd op je bedrijf en de cao beroepsgoederenvervoer.

  • Je krijgt advies over hoe jouw medewerkers snel en
    duurzaam weer aan het werk kunnen gaan.

  • Je ruimte en handvaten krijgt om te investeren in gezond en gemotiveerd personeel.

Verzuimverzekering met focus op duurzame inzetbaarheid

Op verzuim zit niemand te wachten, maar ziekte kan iedereen overkomen. Als medewerkers zich ziek melden, heb je meteen een uitdaging voor de planning en gaat de kostenteller lopen.

TLN Verzekeringen heeft samen met Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) voor de ondernemers binnen transport en logistiek een verzuimpakket ontwikkeld dat het gehele verzuimtraject uit handen neemt en inzet op duurzame inzetbaarheid. Dat scheelt je voor nu en in de toekomst zowel tijd als hoge kosten.

Vanaf dag 1 na ziekmelding wordt verzuim gelijk opgepakt

Zo wordt er vanaf dag 1 na ziekmelding gelijk actie ondernomen. De vaste contactpersoon gaat aan de slag en je hebt continu volledig inzicht in de voortgang van het verzuimtraject. Je ontvangt daarnaast ook advies over duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers, zodat je kunt investeren in gezond en gemotiveerde medewerkers. Daarnaast biedt TLN Verzekeringen 24/7 bereikbaarheid bij traumatische gebeurtenissen.

Extra voordelig voor bedrijven die aangesloten zijn bij Soob

Uitval van werknemers voorkomen kan je veel besparen. TLN verzuimverzekering biedt mogelijkheden in de vorm van o.a. sectorspecifieke Preventief medisch onderzoek (PMO), inzetbaarheidscheck met interventies, traumaopvang en branche risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bent u aangesloten bij SOOB? Dan is veel dienstverlening kosteloos of tegen gereduceerd tarief.

Maak een vrijblijvende afspraak

Bespaar met de TLN Verzuimverzekering en zet in op duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Benieuwd wat TLN Verzekeringen voor je kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. Wij rijden graag bij je langs! Bel gerust 023 – 520 20 10 of stuur een e-mail naar reactie@tlnverzekeringen.nl

Opties verzuimpakket

De basis van het Verzuimpakket staat voor verzuimbegeleiding die bij je bedrijfsvoering past en maximale financiële bescherming. Risicobeheersing is hier het sleutelwoord. Samen met Sectorinstituut Transport en Logistiek nemen wij met het verzuimpakket het gehele verzuimtraject uit handen.

De bedrijfsgrootte bepaalt binnen het publieke bestel de mate van toerekening van Ziektewet en WGA lasten. Daarnaast kunnen er aanzienlijk kostbare re-integratietrajecten op je pad als ondernemer komen. De keuzes die je hierin maakt gaan in de regel over een langere periode. Het is dus van belang hier een weloverwogen afweging in te maken. TLN Verzekeringen helpt je graag.

Als eigenrisicodrager neem je als werkgever de eerste tien jaar van de wettelijke WGA-uitkering voor eigen rekening. Dit risico kun je onderbrengen binnen ons verzuimpakket. Als eigenrisicodrager verzeker je jezelf van een vaste premie in tegenstelling tot de gedifferentieerde premie vanuit het UWV, die bij instroom in de WGA een aanzienlijke kostenverhoging kan betekenen.

Dit zijn aanvullende verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers met een loon hoger dan het maximum dagloon. Sommige cao’s stellen ook hier aanvullende verplichtingen aan.

Met een collectieve ongevallenverzekering verzeker je je werknemers (of de nabestaanden) van een uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide worden of overlijden. Soms verplicht de geldende cao dit. Je kunt het ook aanbieden als werknemersregeling.

Een reorganisatie, een fusie, een arbeidsconflict. Iedere ondernemer krijgt daar vroeg of laat mee te maken. De TLN bedrijfsadviseurs en juristen staan u graag bij. Neem hiervoor contact op met de TLN Ledendesk.

Uitval van werknemers voorkomen kan je veel besparen. Het verzuimpakket biedt mogelijkheden in de vorm van een PMO en RI&E.

VRAGEN?

Meer weten over de TLN Verzuimverzekering?

Onze adviseurs helpen je graag verder. Neem contact op met info@tlnverzekeringen.nl
of bel 023 520 20 10.