Dienstenwijzer

TLN Verzekeringen hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij bieden. TLN Verzekeringen tracht in haar voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft.

In onze dienstenwijzer wordt omschreven op welke gebieden wij je van dienst kunnen zijn, wat je van ons mag verwachten en ook wat wij van jou verwachten. Daarnaast wordt beschreven welke acties je kunt ondernemen indien je een klacht hebt met betrekking tot de door ons geleverde diensten.

Dienstenwijzer

 

De dienstenwijzer kun je downloaden en inzien in Adobe PDF-formaat. Indien je niet in het bezit bent van Adobe Acrobat kun je deze gratis downloaden bij Adobe.