window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-166093807-1', { 'anonymize_ip': true });
13 juli 2023

Mag je met slippers achter het stuur?

Met hoge temperaturen kan het erg verleidelijk zijn om met slippers aan achter het stuur te zitten. Als bestuurder van een vrachtwagen of bestelbus houd je misschien niet direct rekening met de risico’s en gevaren daarvan. Het rijden met slippers is gevaarlijk omdat deze achter de pedalen kunnen blijven hangen of er makkelijk van af kunnen glijden. Ruim 43% van de weggebruikers rijdt weleens met slippers. Uit onderzoek is gebleken dat één op de acht daadwerkelijk inziet dat het rijden met slippers ongelukken kan veroorzaken. Voorkom ongelukken en boetes door goede schoenen te dragen tijdens het rijden.

Mag je met slippers achter het stuur

Mag je met slippers autorijden? In Nederland niet expliciet verboden

Volgens de Nederlandse wet is autorijden met slippers niet verboden. Nergens in de wet wordt letterlijk deze vorm van autorijden benoemd. In de Wegenwet staat echter wel: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.” Deze zin is echter onvoldoende om een bekeuring uit te schrijven aan bestuurders die met slippers achter het stuur kruipen. Hiervoor is namelijk een specifieke wet noodzakelijk. Veel instanties raden toch af om een auto te besturen met slippers. Veilig Verkeer Nederland stelt bijvoorbeeld: “het mag dan wel niet verboden zijn, toch is het niet verstandig”.

Mag je met slippers rijden van de verzekering?

Wat gebeurt er als je een verkeersongeluk veroorzaakt terwijl je met slippers aan het rijden was? Hoe reageert de verzekeraar op de ontstane schade? In de polisvoorwaarden is niet expliciet iets vermeld over het autorijden met slippers. In feite ben je dan ook verzekerd. In Nederland staat er niet duidelijk in de wet dat het rijden met slippers verboden is. Hierdoor kan je niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat je met slippers achter het stuur rijdt. Wel staat in de wet dat je aansprakelijk kan worden gesteld voor ‘grove schuld’. Een bestuurder mag zich niet zodanig gedragen op de weg dat er een gevaar voor andere weggebruikers kan ontstaan. Afhankelijk van de situatie is het dus mogelijk dat je aansprakelijk wordt gesteld bij een ongeluk wanneer er met slippers gereden wordt. Daarom adviseren wij om geen risico te nemen en raden wij je af om een voertuig te besturen met slippers.

Boetes voor rijden met slippers in het buitenland

In tegenstelling tot Nederland is het in de sommige Europese landen, zoals Frankrijk en Spanje wel in de wet opgenomen dat er niet met slippers gereden mag worden. In Frankrijk bedraagt de boete € 90,- voor het rijden met slippers. In Spanje kan je hiervoor zelfs een boete krijgen van € 200,-. In deze landen wordt autorijden met slippers namelijk als een gevaar voor de verkeersveiligheid gezien.

Ga veilig de weg op

Neem geen risico en draag altijd schoenen tijdens het rijden, ook voor korte afstanden en zowel in Nederland als in het buitenland. Op deze manier riskeert je geen ongeval of boete en kan je nooit aansprakelijk worden gesteld voor het rijden met slippers.

Meer informatie over je verzekering?

Wil je meer informatie over de voorwaarden van je verzekeringen en hoe je veilig de weg op gaat? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

📞 023 – 520 20 10
📧 reactie@tlnverzekeringen.nl

Het laatste nieuws

2023-07-13T14:16:07+00:00