window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-166093807-1', { 'anonymize_ip': true });
6 april 2022

Heeft u een eigen brandstofopslag? Vraag voor 8 april de brandstofaccijns terug

De accijns voor brandstof zijn dit weekend verlaagd. Transportbedrijven die een voorraad hebben in een eigen brandstofopslag kunnen de verlaging voor 8 april 2022 terugvragen.

Deze regeling geldt voor brandstof die zij vanaf 1 januari en vóór 1 april 2022 in opslag hadden. Dat heeft te maken met de accijnsverlaging op brandstof die het kabinet aankondigde. Voor diesel is de accijnsverlaging 11,1 cent per liter. Voor benzine is dit 17,3 cent en bij autogas is het 4,1 cent.

Teruggaaf per 1 januari tot 1 april

Wel worden er een aantal voorwaarden gesteld aan de teruggaaf voor het hogere en verlaagde tarief. Zo gaat het alleen over brandstof die bedrijven vóór 1 april – exact 0.00 uur – in voorraad hadden. Daarnaast moet het bedrijf eigenaar zijn van de brandstof en de opslagplaats moet een commerciële doeleinde hebben. Tot slot geldt het ook voor brandstof die onderweg is naar de brandstofopslag.

Uiterlijk 8 april

Heeft u de accijns al betaald en kunt u dit aantonen met de juiste administratie? Vraag dan tot uiterlijk 8 april 2022 de teruggaaf aan. Dit kan via Mijn Douane, via het tabblad ‘accijns’ en daarna bij ‘teruggaaf’.

Aanvraag teruggaaf

Voor een aanvraag moet u de volgende gegevens en bewijzen vastleggen:

  • Een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden.
  • De hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats.
  • De stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk.

Bedrijven krijgen alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Het is belangrijk om dit te kunnen aantonen.

Verhoging per 2023

Omdat de tariefsverlaging tijdelijk is, wordt het tarief per 1 januari 2023 weer verhoogd. De verlaging maakt deel uit van een pakket van de regering om de koopkracht (gedeeltelijk) op peil te houden.

De voorwaarden voor het ontvangen van een teruggave zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Het laatste nieuws

2022-04-06T15:20:27+00:00