window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-166093807-1', { 'anonymize_ip': true });
21 juni 2023

Werkgever en werknemer vanaf 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Werkgevers en werknemers dragen daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstellingen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie. Dit moet tot meer betrokkenheid bij de re-integratie leiden.

De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen het regelmatig bijstellen als dat nodig is. Ze moeten hun visie op de re-integratie vastleggen op meerdere momenten: bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie.

De nieuwe regeling legt vast wat nu vaak al de praktijk is. Het is bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt overigens alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Overgangsrecht

Voor werknemers van wie de eerste ziektedag vóór 1 juli 2023 ligt, is overgangsrecht opgenomen om te voorkomen dat werknemers en werkgevers achteraf alsnog hun visies op het re-integratietraject op moeten nemen. De maatregel geldt daarom voor de stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

In situaties waarin sprake is van samengesteld ziekteverzuim worden de ziekteperiodes bij elkaar opgeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Als hierdoor de eerste ziektedag voor 1 juli 2023 ligt, geldt de maatregel alleen voor de stukken die na die datum zijn opgesteld.

Deze informatie staat in een nieuwe ministeriële regeling, die recent is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Rijksoverheid.nl

Het laatste nieuws

2023-07-17T12:40:07+00:00