window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-166093807-1', { 'anonymize_ip': true });
22 juni 2023

Psychische aandoeningen meest gemelde
beroepsziekten in 2022

In 2022 meldden bedrijfsartsen bijna 3000 beroepsziekten. Psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen door (post)covid-19 zijn het meest gemeld.

De cijfers zijn het hoogst in de sectoren gezondheidszorg, industrie en overheid. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers 2023’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In 2022 registreerde het NCvB 2.971 meldingen van beroepsziekten van 683 bedrijfsartsen. Bij 87% van de beroepsziektemeldingen zijn de mensen tijdelijk arbeidsongeschikt. Bij 6,4% zijn mensen blijvend (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt door een beroepsziekte.

Bedrijfsartsen van het Peilstation Intensief Melden rapporteren 111 nieuwe beroepsziekten per 100.000 werknemers in 2022. Psychische aandoeningen
hebben de hoogste incidentiecijfers. Hierna komen de aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat en luchtwegaandoeningen (meestal door coronavirus) , neurologische aandoeningen, gehooraandoeningen en huidaandoeningen. De vier economische sectoren met de meeste beroepsziekten per 100.000 werknemers zijn: het onderwijs (163), groot- en detailhandel (151), industrie (137), en gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (116).

Belangrijkste werkgerelateerde risicofactoren

De vijf belangrijkste werkgerelateerde risicofactoren zijn:

  • tillen en dragen van lasten (20%)
  • snel herhaalde armbewegingen uitvoeren (13%)
  • veel kracht zetten met de handen (13%)
  • duwen en trekken van rollend materieel (9%)
  • werken boven schouderhoogte (8%).

Deze vijf risicofactoren zijn de oorzaak van 63% van de beroepsziektemeldingen. Figuur 2.2 laat zien dat één risicofactor de oorzaak is van meerdere beroepsziekten. Bijvoorbeeld, tillen en dragen is niet alleen de oorzaak van aandoeningen aan de rug maar ook aan de elleboog, knie, pols/hand, schouder en een categorie overig.

Psychische beroepsziekten

Hoewel publicaties in de media en ervaringen van bedrijfsartsen in de spreekkamer anders doen vermoeden, neemt het aantal gemelde psychische beroepsziekten jaarlijks geleidelijk iets af naar 1.431 in 2022 door 408 bedrijfsartsen. Desondanks blijft de rangorde van meldingen van psychische beroepsziekten al jaren ongewijzigd: overspanning en burn-out op nummer één (77,7%), gevolgd door PTSS (11,7%) en daarna depressie (3,3%).

Meer informatie over een verzuimverzekering?

Wil je meer informatie over de verzuimverzekering? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Download rapport  ‘Kerncijfers beroepsziekten 2023’

Het laatste nieuws

2023-07-17T13:06:07+00:00