Rijbewijzen en beroepscertificaten blijven tot zeven maanden na de vervaldatum geldig.

Dat is bekend gemaakt door de Europese Commissie. De regels gelden voor alle Europese lidstaten. Naast de rijbewijzen en code 95, blijven ook Eurovergunningen langer geldig. Chauffeurs krijgen ook zeven maanden extra tijd om periodieke trainingen in te halen.

De nieuwe regelgeving is per 27 mei 2020 ingegaan en is bindend voor alle lidstaten. Alleen landen die al een ruimhartigere regeling hebben, mogen die behouden.

Rijbewijzen

Duidelijkheid
Transport en Logistiek Nederland is verheugd met de nieuwe, eenduidige regels. Omdat Europese landen verschillende richtlijnen hanteerde rondom de geldigheid van verlopen rijbewijzen of beroepscertificaten, ontstond er veel onduidelijkheid. TLN pleitte daarom eerder voor uniforme regelgeving in heel Europa.

Lees meer over de belangrijkste besluiten.

Noteer de datums van de rijbewijzen
Met het oog op het vermijden van risico’s adviseren wij vanuit TLN Verzekeringen om de datum van de rijbewijzen goed in de gaten te houden, juist nu deze zeven maanden langer geldig zijn. Kijk daarnaast ook goed naar je verzekeringen. Mogelijk zijn er door de huidige versoepelende maatregelen zaken of werkprocessen gewijzigd in de bedrijfsvoering, waardoor de verzekeringen niet meer aansluiten bij je huidige situatie. Werken bijvoorbeeld uw medewerkers nu via andere bedrijfsprocessen en neemt daar het risico op een ongeval toe? Wij raden je aan om in dit soort situaties uw polissen te controleren.

Compleet inzicht in jouw verzekeringen?
Wil je meer inzicht in je verzekeringen en/of deze nog bij je huidige bedrijfsvoering aansluiten? Onze adviseurs helpen je graag verder. Neem contact op met onze adviseurs via 023 520 20 10.