window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-166093807-1', { 'anonymize_ip': true });
24 juni 2020

Verlenging cao Beroepsgoederenvervoer tot 1 januari 2021

De leden van FNV, CNV en De Unie hebben ermee ingestemd dat de cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer ongewijzigd wordt verlengd tot 1 januari 2021. Op 2 juni jl. hebben de organisaties van werkgevers en werknemers de overeenkomst ondertekend.

WAM-verzekering

In verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis hebben de werkgeversorganisaties TLN en VVT samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao. De prioriteit ligt nu bij het gezond houden van de bedrijven en de werkgelegenheid.

Alle afspraken in de cao blijven dit jaar dus hetzelfde. In 2020 vindt er geen loonaanpassing plaats. De overige rechten en plichten blijven gelijk. Pas bij de volgende cao-ronde komen er nieuwe onderhandelingen over inhoudelijke wijzigingen.

Het laatste nieuws

2020-06-25T12:21:20+00:00