window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-166093807-1', { 'anonymize_ip': true });
13 juli 2020

Gunstig bericht voor wegvervoer door nieuwe Duitse wet

Bezorgen uw vrachtwagens goederen aan opdrachtgevers in Duitsland? Per juli 2020 is de nieuwe Duitse wetgeving van kracht. Deze nieuwe wetgeving neemt bij Nederlandse vervoerders problemen weg in het geval van ongevallen en schades in Duitsland. Gunstig aan deze nieuwe Duitse wetgeving is dat het aantal WAM-schades waarvoor u als eigenaar van de trailer (deels) aansprakelijk wordt gesteld flink afneemt. Daarnaast wordt de afhandeling eenvoudiger. Ondanks de nieuwe wetgeving in Duitsland moet u uiteraard wel rekening blijven houden met de verzekeringsplicht voor eigenaars van trailers in de rest van Europa. Daarom adviseren wij altijd voor trailers een passende WAM-verzekering.

Waar zorgt de nieuwe Duitse wetgeving voor?

Concreet wordt door deze wijziging alleen de trekker aansprakelijk gesteld bij een ongeval met een vrachtwagencombinatie. Voorheen moest zowel de trekker als de trailer tegen aansprakelijkheid verzekerd worden. Dit kan indien u vaak goederen naar Duitsland vervoert mogelijk een positief effect hebben op uw verzekeringspremie en uw logistieke kosten.

In Nederland hoeven trailers (in tegenstelling tot veel andere Europese landen) niet tegen aansprakelijkheid te worden verzekerd. Dit zorgt er vaak voor dat er complicaties optreden bij internationale afwikkelingen van schades bij een vrachtwagencombinatie bestaande uit een Nederlandse aanhanger of trailer.

Doppelhaft zorgde mede voor verhoging van de premies

De verzekeringpremies werden de afgelopen jaren mede verhoogd door de ‘Doppelhaft’. In 2010 is de Doppelhaft in Duitsland ingevoerd. Hierdoor kon de WAM-verzekeraar van de trekker de schade voor 50% verhalen op de WAM-verzekeraar van de trailer. Zodoende zorgden de premies voor een flinke kostenpost voor trailer-houders in Nederland. Hier gingen complexe rechtszaken aan vooraf.

WAM-verzekering essentieel in Europa

Ondanks de nieuwe wetgeving in Duitsland moet u uiteraard wel rekening blijven houden met de verzekeringsplicht voor eigenaars van trailers in de rest van Europa. Daarom adviseren wij altijd voor trailers een passende WAM-verzekering af te sluiten gericht op de transport en logistiek van uw onderneming

Persoonlijk advies over uw WAM-verzekering

Heeft u vragen over uw huidige WAM-verzekering of het afsluiten van een nieuwe WAM-verzekering? Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. Onze adviseurs beschikken over specifieke kennis van de markt en geven graag advies op maat.

Het laatste nieuws

2020-09-10T09:56:07+00:00