window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-166093807-1', { 'anonymize_ip': true });
25 april 2024

Belang van regelmatige poliscontrole door een verzekeringsadviseur

Bedrijfsschade kan een aanzienlijke financiële impact hebben, vaak tot in de miljoenen euro’s. Verzekeraars zijn daarom uiterst kritisch bij het accepteren van verzekeringsaanvragen. Bovendien evalueren ze regelmatig de lopende polissen in hun portefeuille. Bij het naderen van de vervaldatum van je contract kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de verzekering, of in sommige gevallen kan de verzekering zelfs worden opgezegd. Het is dus van vitaal belang dat je tijdig op de hoogte wordt gebracht van eventuele aanpassingen en dat er een alternatief wordt geboden indien nodig.

Wanneer een verzekering wordt gewijzigd, kunnen er ook eisen worden gesteld aan je bedrijfsvoering via clausules op de polis. Bijvoorbeeld, bij een brandverzekering kan worden vereist dat je periodiek een elektrakeuring laat uitvoeren en eventuele gebreken tijdig herstelt. Tevens kan het verboden zijn om open vuur te gebruiken in de nabijheid van brandbare stoffen of materialen. Alle specifieke vereisten zijn te vinden op de polis. Het niet voldoen aan deze eisen kan resulteren in de afwijzing van je aanvraag door de verzekeraar. Een mogelijke oplossing is het afspreken van een wachttijd met je verzekeraar, waardoor je gedekt blijft totdat aan alle eisen is voldaan.

Meer informatie over de voorwaarden van je verzekeringen en hoe je veilig de weg op gaat?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Met onze expertise en ervaring in de branche kunnen we jou deskundig bijstaan. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

📞 023 – 520 20 10
📧 reactie@tlnverzekeringen.nl

Het laatste nieuws

2024-05-06T08:16:50+00:00