Achtergrond Boval

De ondernemer laten ondernemen.

Meer informatie

De Boval Groep is een onafhankelijke brancheconsultant op het gebied van advisering en financiële dienstverlening.

Onafhankelijk advies en specifieke producten

Wij zijn met name gericht, vanuit haar geschiedenis, op de agrarische loon- en grondverzetsector, de grond-, weg- en waterbouw, alsmede de transportsector en op- en overslagbedrijven. Wij hebben alle producten en dienstverlening in eigen hand en geeft onafhankelijk advies. En dat hebben al veel van onze klanten naar volle tevredenheid mogen ervaren.

Boval adviseert op basis van een ongebonden selectieve bemiddeling omdat het gespecialiseerd is in de specifieke producten van Felison Assuradeuren B.V., maar adviseert ook producten van andere aanbieders.

Boval maakt deel uit van Dutch ID B.V., een onderdeel van a.s.r. Nederland. Deze relatie hindert ons niet in onze positie en onze mogelijkheid om zaken te doen met verschillende verzekeraars.

Beloningsbeleid

In dit document verschaffen wij duidelijkheid ten aanzien van het beloningsbeleid voor onze medewerkers. Het doel van het publiceren van het beloningsbeleid is duidelijkheid te geven aan klanten en andere stakeholders.

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en het niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Risico’s beheersen

Ons proces is eenvoudig en draait op inzicht in risico’s en overzicht van genomen maatregelen.

  • Hoe kan ik onnodige risico’s zo veel mogelijk vermijden?

  • Hoe beperk ik de kosten van onvermijdelijke risico’s en schade?

  • Welke kosten rondom risico’s of schade kan ik zelf dragen?

  • Welke risico’s kan of wil ik zelf niet dragen of moet ik verplicht overdragen?

VRAGEN?

Meer weten over de TLN Verzuimverzekering?

Onze adviseurs helpen je graag verder. Neem contact op met info@tlnverzekeringen.nl
of bel 023 520 20 10.