Achtergrond TLN

Wij ondersteunen en verbinden ondernemers in de transport- en logistieksector.

Meer informatie

Transport en Logistiek Nederland werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa. Wij ondersteunen en verbinden ondernemers in de transport- en logistieksector.

Specialistische kennis en expertise

TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.  Wij hebben veel specialistische kennis en expertise op het gebied van transport en logistiek. Die kennis is grotendeels gratis beschikbaar voor de logistiek ondernemers die lid zijn van TLN.

Daarnaast verbinden wij leden en bieden wij een netwerk waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld door ondernemers. Wij zijn de grootste werkgeversorganisatie van transporterend Nederland en voert cao-onderhandelingen om te zorgen voor een verantwoorde cao voor haar leden. Voor onze leden bieden wij inkoopvoordeel en speciale voorwaarden dankzij collectieve afspraken met leveranciers en partners.

Risico’s beheersen

Ons proces is eenvoudig en draait op inzicht in risico’s en overzicht van genomen maatregelen.

  • Hoe kan ik onnodige risico’s zo veel mogelijk vermijden?

  • Hoe beperk ik de kosten van onvermijdelijke risico’s en schade?

  • Welke kosten rondom risico’s of schade kan ik zelf dragen?

  • Welke risico’s kan of wil ik zelf niet dragen of moet ik verplicht overdragen?

VRAGEN?

Meer weten over de TLN Verzuimverzekering?

Onze adviseurs helpen je graag verder. Neem contact op met info@tlnverzekeringen.nl
of bel 023 520 20 10.